HOTELLI KUOHU – VARAUSEHDOT

Nämä Hotelli Kuohu (”Hotelli”) varausehdot (”Varausehdot”) koskevat yksittäisten henkilöiden majoitusvarauksia Hotellissa. Majoitusvarauksen tekijästä käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas”. Ryhmävarausten varausehdot sekä peruutus- ja muutosoikeuksia koskevat tiedot saat Hotellin myyntipalvelusta erikseen ryhmävarausta tehdessäsi. Ryhmävarauksesta on kyse, kun Asiakkaan tekemään majoitusvaraukseen kuuluvien hotellihuoneiden määrä on 2 tai enemmän.

HINNAT JA MAKSUT

Hotellin tarjoamien hotellihuoneiden (jäljempänä yksittäin ”huone”) hinnat vaihtelevat ajankohdan sekä kysynnän mukaan. Hotelli voi myös tarjota erilaisia majoituksen yhteydessä käytettävissä olevia lisäpalveluita (kuten aamiainen, erilaiset lahjakortit, pysäköinti jne.), joiden saatavuus ja hinnat ilmoitetaan kulloinkin erikseen. Hotelli voi lisäksi harkintansa mukaan tarjota huoneita ja lisäpalveluita erilaisin tarjous- ja yhdistelmähinnoin rajoitettujen tarjouskampanjoiden osana. Kaikki kulloinkin voimassa olevat hinnat ja tarjoukset ovat nähtävillä Hotellin verkkosivuilla osoitteessa www.hotellikuohu.fi. Asiakas hyväksyy varaamaansa hintaan mahdollisesti liittyvät peruutus- ja muutosrajoitukset, jotka on kerrottu varausprosessin yhteydessä esim. Hintayhteenvedossa ilmoitetut hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Asiakkaan tekemä huonevaraus maksetaan etukäteen varauksen tekemisen yhteydessä, ellei Hotelli ole erikseen toisin ilmoittanut. Hotellilla on oikeus tehdä luottokorttien haltijoille varauksen yhteydessä veloitus ja ennakkovarmennus luottokortilta.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.
Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, Y-tunnus: 2122839-7
Innova 2 Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

VARAUKSEN TEKEMINEN JA VAHVISTAMINEN

Huonevaraukset tehdään internetin kautta osoitteessa www.hotellikuohu.fi. Asiakkaan on varausta tehdessään ja viimeistään 24 tuntia ennen ilmoitettua saapumispäivää ilmoitettava Hotellin edellyttämät henkilötiedot kaikkien Asiakkaan kanssa samaan majoitusvaraukseen kuuluvista henkilöistä. Mikäli Asiakas ei anna näitä tietoja edellä mainitulla tavalla, Hotellilla on oikeus olla vahvistamatta Asiakkaan varausta tai peruuttaa jo tehty varaus ja palauttaa Asiakkaan maksama hinta Asiakkaalle. Lisäksi Suomen hotelleissa kaikki huoneessa majoittuvat henkilöt ovat velvollisia täyttämään huoneissa olevat matkustajakortit ja jättämään ne huoneeseen näkyvälle paikalle lähdön yhteydessä. Asiakkaan tekemä varaus tulee Hotellille sitovaksi, kun Asiakas on suorittanut maksun huoneen varauksen yhteydessä, ja saanut Hotellin varausvahvistuksen sähköpostitse.

Varauksen vahvistamisen jälkeen majoitusliikkeellä ei ole oikeutta korottaa eikä vastaavasti myöskään velvollisuutta alentaa sovittua majoituksen hintaa tai muutoin muuttaa varauksen ehtoja, ellei tällainen

muutos johdu välittömästi lainsäädännön tai viranomaisten pakottavien määräysten muutoksesta. Ulkoisten myyntikanavien kautta tehdyissä varauksissa pätevät soveltuvin osin ensisijaisesti ulkoisen myyntikanavan varausehdot. Vahvistettua hintaa ei kuitenkaan voida tällöin korottaa.

VARAUKSEN VELOITUS JA MAKSUEHTO

Majoitusvaraus maksetaan huoneen varauksen yhteydessä. Mikäli majoitusvarausta ja muita Hotellin perimiä maksuja ei ole veloitettu sen keston ajalta kokonaisuudessaan huoneen varauksen yhteydessä, Hotelli veloittaa varausmaksun ja muut maksut erikseen laskulla. Lasku lähetetään varausta tehtäessä annettuun laskutusosoitteeseen. Lasku erääntyy maksettavaksi 7 päivän kuluttua laskun päivämäärästä.

PERUUTUSOIKEUS

Asiakas voi perua varauksensa käytetyn varauskanavan ja varatun hinnan mukaisten peruutusehtojen puitteissa. Mikäli varaus on tehty Hotellin kotisivujen kautta, peruutus tulee tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hotellikuohu.fi. Peruutussähköpostissa tulee mainita majoitusaika ja varausnumero (ref.). Mikäli varaus oli tehty laskulla, muutoksista tai peruutuksista lähetetään mahdollinen uusi lasku tai hyvityslasku varauksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle.

Asiakkaalla on oikeus muuttaa tai perua varauksensa kuluitta viimeistään 72 tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa. Asiakas saa maksunpalautuksen tilisuorituksena tai hyvityksenä luottokortille. Myöhemmin kuin 72 tuntia ennen saapumisajankohtaa ei varauksia enää voi muuttaa tai perua. Ryhmiin sovelletaan erillisiä varausehtoja, ja muutokset/peruutukset tulee tehdä suoraan myyntipalvelun kautta.

Huom! Booking.com tai muun varauskanavan kautta tulleet varaukset pitää muuttaa ja perua samaa kanavaa käyttäen kuin varaus on tehty. Muutos- ja peruutusoikeus ei koske varauksia, joiden ehtoihin oikeudet eivät sisälly. Sovellettavat peruutusehdot voivat vaihdella valitun huonetyypin, ajankohdan ja mahdollisen tarjouskampanjan ehtojen mukaan. Asiakkaan varaukseen kulloinkin sovellettavat peruutusehdot on ilmoitettu varauksen yhteydessä ilmenevässä tuotekuvauksessa.

Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hän on tutustunut huolellisesti sovellettaviin peruutusehtoihin ennen varauksen tekemistä.

Laskutettavien varausten tapauksessa ennakkomaksun maksamatta jättäminen ei ole pätevä peruutus, vaan peruutuksesta täytyy ilmoittaa Hotellille erikseen peruutusehtojen puitteissa.

HUONEEN KÄYTTÖ JA LUOVUTUS

Huone on majoittujien käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 alkaen. Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä hotellin tiloihin. Hotellilla on oikeus harkintansa mukaan poistaa hotellin tiloista sellainen henkilö, joka ei ole Asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö. Hotelliin ja/tai huoneisiin sisäänpääsyyn vaadittavia avainkoodeja ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa. Majoittuvien henkilöiden enimmäismäärä huoneessa on huoneen kapasiteetti eli yhden hengen huoneessa 1 henkilö, kahden hengen huoneessa 2 henkilöä, kolmen hengen huoneessa 3 henkilöä ja neljän henkilön huoneessa 4 henkilöä jne. Poikkeuksena ovat sellaiset viisihenkiset perheet, joissa vähintään yksi lapsi on alle kuusivuotias. Hotellilla ei tällöin kuitenkaan ole velvollisuutta toimittaa huoneeseen lisää vuodevaatteita tai pyyhkeitä.

Huoneessa majoittuvien henkilöiden on luovutettava huone lähtöpäivänä klo 11.00 mennessä, jonka jälkeen ovikoodit eivät enää toimi. Hotelli ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. Huoneessa majoittuvien henkilöiden on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat lähdettäessä huoneesta tai hotellista. Mikäli Asiakas ei luovuta huonetta lähtöpäivänä klo 11.00 mennessä ja siten esim. estää huoneen siivouksen, on Hotellilla oikeus velottaa Asiakkaalta klo 11.00 jälkeen 50€ kultakin alkavalta tunnilta kunnes Asiakas on asianmukaisesti luovuttanut huoneen.

HOTELLIN IRTISANOMIS- JA PURKUOIKEUS

Mikäli huoneen varaus jatkuu laskun eräpäivän jälkeen ja mikäli erikseen laskutettavaa varausmaksua tai muita Hotellin perimiä maksuja ei ole maksettu viimeistään laskun eräpäivänä, on Hotellilla oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti. Irtisanomisesta lähetetään ilmoitus sähköpostilla varausta tehtäessä annettuun sähköpostiosoitteeseen sekä tekstiviestillä niihin puhelinnumeroihin, joihin Hotelli on lähettänyt huoneen avainkoodin.

Mikäli Asiakas, majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö tai näiden muu hotellin tiloihin päästämä henkilö rikkoo olennaisella tavalla Varausehtoja tai järjestyssääntöjä, on Hotellilla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin. Olennaisena rikkomuksena pidetään muun muassa: (i) avainkoodin luovuttaminen muulle kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetulle samaan majoitusvaraukseen kuuluvalle henkilölle; (ii) muun kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetun samaan majoitusvaraukseen kuuluvan henkilön majoittaminen huoneessa; (iii) huoneen käyttäminen muuhun kuin henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen, kuten ansiotoiminnan harjoittamiseen, ilman Hotellin etukäteen antamaa kirjallista lupaa; (iv) hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia häiritsevä toistuva käyttäytyminen; sekä (v) hotellihuoneen, hotellin yhteisten tilojen sekä niissä sijaitsevan omaisuuden vahingoittaminen. Purkamisesta lähetetään ilmoitus sähköpostilla varausta tehtäessä annettuun sähköpostiosoitteeseen sekä tekstiviestillä niihin puhelinnumeroihin, joihin Hotelli on lähettänyt huoneen avainkoodin.

Mikäli Asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö on aiempien majoitusten yhteydessä rikkonut olennaisella tavalla näitä Varausehtoja tai hotellin järjestyssääntöjä, pidättää Hotelli oikeuden harkintansa mukaan olla hyväksymättä Asiakkaan uusia varauksia tai perua tällaisen Asiakkaan tekemät uudet varaukset ennen niiden alkamista. Jos Hotelli peruu Asiakkaan tekemän uuden varaukset edellä mainitulla perusteella, on Hotellin vastuu rajoitettu Asiakkaan etukäteen maksamien maksujen palauttamiseen. Huoneen avainkoodi ei toimi sopimuksen päättämisen jälkeen. Asiakkaalla ei ole oikeutta suoritettujen maksujen palautukseen tai muihinkaan korvauksiin Hotellin päättäessä sopimuksen edellä määrätyn mukaisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Hotelli ei ole vastuussa mistään vahingosta, viivästyksestä tai sopimuksen täyttämättä jäämisestä, joka aiheutuu sellaisesta Hotellin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai esteestä, jota Hotellin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon majoituksen varaushetkellä tai sen jälkeen, ja jonka seurauksia se ei olisi myöskään kohtuudella voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este).
Ylivoimaisena esteenä pidetään, rajoituksetta, esimerkiksi tulipaloa, vesivahinkoa, sotaa, poikkeustilaa, luonnonmullistuksia tai viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä, jonka johdosta hotelli on kokonaan tai osittain pois käytöstä.

Ylivoimaisen esteen kohdistuessa Asiakkaan varaamaan Huoneeseen tai vaikuttaessa sen käyttöön, Hotellilla on oikeus perua Asiakkaan tekemä varaus joko ennen majoituksen alkamista (mikäli ylivoimainen este syntyy ennen tätä aikaa) tai sen aikana (mikäli ylivoimainen este syntyy majoituksen aikana). Hotelli ilmoittaa Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä johtuvasta peruutuksesta viipymättä siitä tiedon saatuaan.

Mikäli Hotelli peruu Asiakkaan varauksen ylivoimaisen esteen johdosta, on Hotellin vastuu rajoitettu Asiakkaan jo maksamien maksujen palauttamiseen. Hotellilla ei ole velvollisuutta hankkia Asiakkaalle korvaavaa majoitusta eikä korvata Asiakkaalle peruutuksesta ja/tai ylivoimaisen esteen perusteena olevasta tapahtumasta johtuvia muita kuluja, kustannuksia tai vahinkoja (kuten korvaavan majoituksen hankkimisesta Asiakkaalle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, matkakulut tai vahingot Asiakkaan huoneessa olleelle omaisuudelle), paitsi siltä osin ja vain siihen määrään kuin sanotut kulut, kustannukset tai vahingot ovat mahdollisesti korvattavia Hotellin tapahtumahetkellä olevien vakuutusten perusteella.

HUONEEN SIIVOUS

Pitkäaikaisissa majoituksissa perussiivous suoritetaan joka seitsemäs (7) päivä.

Mikäli Asiakas toivoo huonesiivousta yli kaksi vuorokautta kestävän majoituksen aikana, tulee hänen ilmoittaa siitä asiakaspalveluun joko puhelimitse tai sähköpostilla toivottua siivousta edeltävänä päivänä kello 18 mennessä.

Hotellin henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa käydä hotellihuoneessa majoituksen aikana, esimerkiksi tarvittavien huoltotöiden tai muun vastaavan syyn takia.

IKÄRAJAT

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä hotellissa edellyttäen, että samassa huoneessa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Hotellin pyrkimyksenä on tarjota asiakkailleen viihtyisä ja turvallinen asiakaskokemus. Tämän vuoksi ja yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikkien Hotellissa majoittuvien henkilöiden tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä sekä hotellin kyltteihin merkittyjä määräyksiä.

Huomaathan, että näiden järjestyssääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään hotellista poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen.

Majoittujan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti hotellin tiloissa. Majoittuja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. Majoittuja on vastuussa myös muun hotelliin päästämänsä henkilön toiminnasta.

Hotellihuoneissa ja hotellin yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta (kuten huonekalut, liinavaatteet ja muut varusteet kuten palohälyttimet, suihkulaitteet, TV ja radio) ei saa vahingoittaa. Hotellihuoneissa olevaa omaisuutta ei saa viedä ulos huoneesta. Vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden tuominen hotellin tiloihin on kielletty.

Jokaisella majoittujalla on oikeus rauhalliseen majoittumiseen. Erityisesti klo 22 jälkeen majoittujan on vältettävä kovaäänistä puhetta, musiikin kuuntelua tai muuta melua, joka voi häiritä muita majoittujia.

Tupakointi ja avotulen teko (ml. kynttilöiden, suitsukkeiden ja vastaavien polttaminen) huoneissa ja muissa hotellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Kiellon vastaisesti toiminut henkilö vastaa kaikista tästä aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. Tupakointi on sallittu ainoastaan Hotellin osoittamalla erillisellä tupakointipaikalla hotellin alueella tai välittömässä läheisyydessä.

Lemmikkieläinten tuominen ilmoittamatta hotellin tiloihin on kielletty. Eläimiä hotellin tiloihin tuonut majoittuja on velvollinen korvaamaan kaikki kiellon vastaisesta toiminnasta aiheutuvat huolto-, hallinto- ja siivouskulut.

Asiattomien henkilöiden päästäminen hotellin tiloihin on kielletty. Hotellin ulko-ovet sekä hotellihuoneiden ovet on pidettävä lukittuna asiattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi hotellin tiloihin. Majoittujan on huolehdittava siitä, että hotellin ulko-ovi lukkiutuu hänen kuljettuaan ovesta.

Majoittujalle annettuja avainkoodeja on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa, eikä koodeja saa antaa ulkopuolisen tietoon.

Yleisen turvallisuuden ja majoittujien omaisuuden suojelemisen vuoksi majoittujat eivät saa säilyttää hotellin yleisissä tiloissa (kuten aula, käytävät jne.) mitään tavaroita.

Järjestyksen ylläpitämiseksi ja majoittujien turvallisuuden varmistamiseksi hotellin yleisissä tiloissa voi olla tallentava kameravalvonta. Tarvittaessa majoittujalla on mahdollisuus ottaa häiriötilanteissa yhteys myös Hotellin asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat esillä hotellissa.

Hotellin majoitustilat on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen. Kaikenlaisen ansiotoiminnan harjoittaminen Hotellin tiloissa on kielletty ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa.

MAJOITTUJAN VASTUU

Asiakas on vastuussa varauksen yhteydessä annettujen yhteystietojen oikeellisuudesta. Hotelli ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varausvahvistusta tai muuta varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asiakkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Huoneessa majoittuva henkilö on täysimääräisesti vastuussa kaikista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat hotellille (mukaan lukien rajoituksetta yleiset tilat ja huoneet huonekaluineen ja varusteineen), toisille asiakkaille tai kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle Asiakkaan, majoittujan tai näiden muun hotellin tiloihin päästämän henkilön huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden Varausehtojen vastaisesta toiminnasta. Jos huoneessa majoittuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada selville tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan Asiakkaalta.

LÖYTÖTAVARAT

Hotelliin unohdetut tavarat säilytetään hotellilla yhden (1) viikon ajan, jonka jälkeen ne toimitetaan Suomen Löytötavarapalveluun kerran viikossa, josta ne ovat tiedusteltavissa ja haettavissa kolmen kuukauden ajan. Lisätietoa Suomen Löytötavarapalvelusta löytyy osoitteesta www.suomenloytotavara.fi

HOTELLIN VASTUU

Mikäli Asiakas tai majoittuja havaitsee tekemäänsä varaukseen tai hotellihuoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava siitä Hotellin asiakaspalveluun viipymättä virheen havaittuaan, ja joka tapauksessa majoituksen aikana, jotta Hotellin on mahdollisuus korjata virhe tai puute majoituksen kestäessä. Hotelli ei ole velvollinen hyvittämään Asiakasta virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä mainitulla tavalla.

Jos Asiakas on saapunut hotelliin sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, Hotelli pyrkii ilman lisäkustannuksia hankkimaan Asiakkaalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneen. Mikäli Hotelli ei voi lainkaan tarjota Asiakkaan varaamaa majoitusta sovitulla tavalla, Asiakas on oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. Hotellin on viipymättä ilmoitettava mahdollisista varaukseen kohdistuvista muutoksista Asiakkaalle. Hotellilla on vastuu kaikissa tapauksissa rajoitettu Asiakkaan maksaman hinnan palauttamiseen.

MUUT EHDOT

Näillä Varausehdoilla ei heikennetä pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia.

Hotelli pidättää oikeuden näiden Varausehtojen muutoksiin. Hotelli pyrkii ilmoittamaan muutoksista ennen niiden voimaantuloa verkkosivuillaan tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että se on ennen varauksensa hyväksymistä tutustunut Varausehtojen voimassa olevaan versioon.

HOTELLI KUOHU OY – 20.4.2023